Slow Food

 
 
 
Slow Food www.slowfood.com je osnovana 1989. da se suoči sa porastom brze hrane i brzog života, nestajanjem lokalnih tradicija ishrane i sve manjeg interesa ljudi za hranu koju jedu, odakle dolazi, kakvog je ukusa i kako naš izbor hrane utiče na ostatak sveta.

Danas, SF ima preko 200.000 članova spojenih, kao i mrežu od 2.000 konvivijuma (prehrambenih zajednica) koje primenjuju malu i održivu proizvodnju kvalitetne hrane. SF ima preko 500 Presidijum proizvoda koji su zaštićeni u celom svetu.

Od 2010. godine postali smo aktivni član svetske mreže Slow Food https://www.slowfood.com/nazioni-condotte/serbia/ (Convivium slow Food Gledic ) koja postoji u 150 zemalja sveta i prvi smo osnivači udruženja konvivijuma Slow food u Srbiji. Godine 2013. je potpisan protokol kojim R2 rakija od Crvene Ranke postaje Presidijum Slow food-a pod nazivom Crvena ranka plum rakija from Gledić https://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/gledic-crvena-ranka-plum-rakija/ .

Dobro, Čisto i Pravedno

Pristup Slow Food-a poljoprivredi, proizvodnji hrane i gastronomiji se zasniva na konceptu kvaliteta hrane koji je definisan sa tri međusobno povezana principa:

DOBRA sveža i ukusna sezonska ishrana koja zadovoljava čula i koja je deo naše lokalne kulture;

ČISTA proizvodnja i potrošnja hrane koja ne šteti životnoj sredini, blagostanju životinja i našem zdravlju;

PRAVEDNE pristupačne cene za potrošače i pravedni uslovi i plata za male proizvođače.

Su-proizvođači

Kolektivno naši potrošački izbori mogu da dovedu do velike promene u tome kako se hrana gaji i proizvodi. Da bi se ovo naglasilo, smatramo sebe su-proizvođačima – čoveka koji jede i koji je informisan o tome gde i kako je njegova hrana proizvedena i koji aktivno podržava lokalne proizvođače, i koji tako postaje deo proizvodnog procesa.

Lokalni identitet

Posvećeni smo zaštiti tradicionalnog i održivog kvaliteta hrane, braneći bio-raznolikost uzgajanih i divljih vrsta kao i metode uzgajanja i obrade. Održavanjem raznolikosti regionalne hrane i poljoprivredne tradicije, mudrost lokalnih zajednica može da se održava da bi se zaštitili ekosistemi koji ih okružuju i da se ponude održivi izgledi za budućnost.

Povezivanje

Slow Food veruje da je hrana vezana za mnoge aspekte života, uključujući kulturu, politiku, poljoprivredu i životnu sredinu. Zbog toga smo aktivan igrač u širokom spektru polja, od edukacije do agrarne politike. Da bi radila u ovoj širokoj sferi, Slow Food brani bio raznolikost u našem dobavljanju hrane, promoviše edukaciju o hrani i ukusu i povezuje održive su-proizvođače kroz manifestacije i umrežavanje. Svake druge godine u Torinu se organizuju Terra Madre Salone del gusto http://www.salonedelgusto.com/en/#home gde su pozvani svi članovi mreže SF iz celog sveta.

Organizje se i Terra Madre Balkan, Terra Madre Srbija...