Iz našeg bloga

O vodi za razblaživanje rakije

Na samom počeku ove „sage“ o vodi za razblaživanje rakije ispričaću vam jednu veoma interesantnu priču mog prijatelja iz Šumadije. Priča ide ovako:

Odluka da se vrati svom imanju, selu i pečenju rakije opredelila je mog prijatelja Milana da nauči sve što je potrebno da bi pred svojim komšijama i seljanima bio dostojan tog povratka. Jedno od znanja na koje je bio ponosan je završen Kurs za proizvođača rakije kod uvaženog profesora N.N… mnogo je naučio, bio odličan đak i hteo je to znanje da primeni prilikom pečenje svog prvog kazana. Kao što to obično biva, komšije „kibiceri“ su bili spremni i još od samog starta su razmenjivali sumnjičave poglede, došaptavali se i češkali po glavi… puno toga im se nije svidelo ali su mudro ćutali. Sve je to prošlo kao u bajci dok jednog dana  nije „pukla“ bruka po selu da moj prijatelj Milan „SIPA VODU U RAKIJU“

 

Autor, Robert Laćak, ljubitelj prirode i rakije.

Stvaralac porodičnog imanja u Banoštoru kraj Dunava.

Po struci, diplomirani inženjer mašinstva.

 

Posledice razblaživanja rakije vodom

Nakon završne destilacije, rakija je nepovoljne jačine za konzumaciju. Preporuka je da u prihvatnom sudu bude jačine oko 60% pa čak i do 70%. Visok sadržaj alkohola prikriva njene čari i onemogućava nam da u njoj uživamo. Tek kada je razblažimo na jačinu preporučenu za piće, naš jezik i nos mogu da osete njenu složenost.

 

Rakiju koju smo razblažili spremili smo za flaširanje i ne valja da je duže čuvamo u posudama gde je površina u dodiru sa vazduhom velika. Kiseonik iz vazduha reaguje sa već razblaženom rakijom čineći da tokom vremena ona gubi kvalitet i jačinu. Flaša je pravo mesto gde će svoje čari da sačuva do otvaranja, čak i nakon par decenija. Ako nismo u mogućnosti da je odmah flaširamo, stakleni baloni su odlično, privremeno rešenje. Imamo ih raznih litraža, počev od 5 pa sve do 54 litra. Treba samo biti obazriv i puniti ih do vrha da nemaju veliki dodir sa vazduhom.

S druge strane, jednom razblažena, rakija više nema moći da se menja, dozreva i stari u meri kao dok je bila jaka. Ko namerava da ima staru rakiju ili da je odležava sa ciljem poboljšanja kvaliteta, ne sme da je razblažuje. Doduše, i kod razblažene rakije dešavaju se hemijske promene ali su dosta manjeg intenziteta i gotovo neprimetne za naša čula. Što jača rakija koja odležava, intenzivnije su promene dozrevanja i starenja, što naravno zavisi od suda u kojem odležava ( hrastovo, dudovo bure… ).

Kvalitet vode za razblaživanje

Postoje dve glavne neželjene posledice upotrebe vode neodgovarajućeg kvaliteta. Istovremeno ćemo da je zamutimo i da joj promenimo ukus. Zamućenje ponekad može da bude posledica prebrzog razblaživanja ili značajno različitih temperatura rakije i vode. Međutim, promena ukusa rakije isključivo je posledica nerastvorenih materija u vodi. Da bi izbegli ove probleme, moramo da upotrebljavamo vodu odgovarajućeg kvaliteta.

Rakijski potok je bistar kao Rakija i posle najvećeg dažda

Jedna od važnih karakteristika vode koja se lako može izmeriti, a predstavlja meru njenog kvaliteta, je tvrdoća. Tvrde vode nisu odgovarajuće, što znači da su meke i veoma meke one koje želimo da upotrebljavamo. Odgovarajuću vodu veoma teško možemo da nađemo u prirodi. Vodononosni slojevi u zemlji kroz koje voda protiče sadrže u većoj ili manjoj meri minerale, soli, organske materije i metale. Kišnica može da bude odgovarajuća samo uz prethodnu skupu laboratorijsku analizu, jer u današnjim uslovima može hemijski i biološki da bude neispravna bez obzira na njenu nisku tvrdoću.

Demineralizirana voda 2 mg/l
Destilisana voda 3 mg/l
Redestilisana voda 1 mg/l
Vodovodna voda 332 mg/l
Prolom voda

175 mg/l

Načini za dobijanje odgovarajuće vode

U ovom kratkom pregledu, pozabavićemo se dobijanjem vode odgovarajućeg kvaliteta koja nam dolazi iz česme, dakle hemijski i biološki ispravna, ali je neodgovarajuće tvrdoće.

Nažalost, danas u Srbiji više od polovine domaćinstava ne uživa komfor da iz česme može bezbrižno da pije vodu. U Vojvodini, situacija sa kvalitetom vode je takva da dve trećine nema ispravnu vodu za piće.

Da bismo izbegli nepoželjnu promenu ukusa i zamućenje, moramo da se oslobodimo glavnih uzročnika ove pojave – karbonata i bikarbonata Ca i Mg. Narodski rečeno, kamenac, u stvari čine istaloženi karbonati kalcijuma i magnezijuma. Oni daju ukus vodi koju pijemo, ali to nije ukus kojim želimo da „začinimo“ rakiju. Postoje materije koje zaista kvare vodu, pa možemo da osetimo ukus metala, memle ili miris pokvarenih jaja.

Kamenac

 1. Filtracija

Prvi način dobijanja odgovarajuće vode za razblaživanje rakije je filtracija putem obrnute tj. reverzne osmoze. Princip rada reverzne osmoze je potiskivanje vode kroz poluprovodljivu membranu, koja zaustavlja sve što je veće od projektovanog otvora a propušta vodu. Na ovaj način možemo efikasno da filtriramo čestice veličine bakterija ili da odstranimo so iz morske vode.

Na našem tržištu nude se sistemi za reverznu osmozu za kućnu, komercijalnu i industrijsku upotrebu. Mali kućni setovi nisu podešeni za dobijanje odgovarajuće meke vode za nama traženu namenu. Cena kućnih setova je prihvatljiva za kućni budžet i proizvode vodu odličnog kvaliteta za piće. Za kvalitet vode koji mi tražimo namenjeni su komercijalni sistemi, često sa višestepenim prečišćavanjem i minimalno potrebnim pritiskom vode od preko 2,5 bar, što u vodovodnim cevima često nije slučaj. Njihova cena od više stotina do preko hiljadu evra ekonomski nije opravdana za hobi ili male proizvođače rakije. Izdatak za zamenske filtere nije zanemarljiv kada se računa cena ovako dobijene vode. Sistemi za industrijsku upotrebu po pravilu ne proizvode vodu odgovarajućeg kvaliteta za razblaživanje rakije, nego su projektovani za konkretnu namenu.

 1. Dejonizacija

Demineralizacija tj. dejonizacija je postupak omekšavanja vode. Ovaj pojam nam govori da je u pitanju hemija iz osnovne škole. Sistem radi na principu da se naelektrisanja istog predznaka odbijaju, a različitog privlače. Voda sa neželjenim karbonatima kalcijuma i magnezijuma koja imaju pozitivno naelektrisanje (anjoni +) prolazi između malih smolastih kuglica koje imaju negativno naelektrisanje (katjoni -), privlače i vezuju ih za sebe i tako je omekšavaju.

Da bi voda iz dejonizatora bila stalno odgovarajućeg kvaliteta morala bi neprestano da sakuplja karbonate istim intenzitetom, ali to se ne dešava. Demineralizovana voda iz dejonizatora je odgovarajućeg kvaliteta samo na početku dejonizacije. Tokom vremena se smolaste kuglice zasite karbonatima i voda postaje tvrđa. Zato se demineralizovana voda iz trgovine ne preporučuje za razblaživanje rakije, jer njen kvalitet tj. tvrdoća nije garantovana i zavisi od toga koliko često prozvođač ove vode čisti smolaste kuglice od vezanih karbonata. Čišćenje dejonizatora podrazumeva korišćenje kuhinjske soli u većim količinama, pa je zagađenje okoline slanom vodom veliki problem ovakvog sistema. Takođe, sistem radi samo na pritiscima vode od preko 2,5 bar.

Voda iz ovog sistema pogodna je za razblaživanje rakije samo na početku dejonizacije, a posle je odlična za piće ili pranje flaša. Cena sistema kreće se od nekoliko stotina do preko hiljadu evra.

 1. Destilacija

Mnogi od nas, barem jednom su kupili destilovanu vodu iz apoteke. Male količine nisu nam značajno potresle novčanik, ali za neku veću količinu voda iz apoteke ne predstavlja ekonomski opravdano rešenje. Destilovana voda iz trgovine takođe ima relativno visoku cenu. Ako želimo da budemo dobri domaćini, možemo desetostruko jevtinije da sami proizvodimo vodu odgovarajućeg kvaliteta.

Bakarni destilator koji upotrebljavamo za proizvodnju rakije nije pogodan za ovu namenu. Nataložene materije teško ili nikako ne možemo da operemo, a one će zagaditi vodu koju želimo da čuvamo za razblaživanje rakije. Namenski destilator od prohroma dobar je izbor za proizvodnju destilovane vode. On mora lako da se održava i čisti nataloženi kamenac.

Na tržištu postoje aparati namenjeni za proizvodnju destilovane vode koji za rad koriste električnu energiju. Lako se održavaju jer su projektovani samo za ovu namenu. Njihova cena kreće se od sto evra i zavisi od instalisane snage koja je proporcionalna proizvodnom kapacitetu. Voda dobijena iz ovakvih destilatora može da se čuva u odgovarajućoj ambalaži duže vremena, jer je biološki gotovo sterilna. Njen kvalitet za razblaživanje je takav da svojom neutralnošću neće promeniti ukus niti će doprineti zamućenju rakije. Cena ovako proizvedene vode desetostruko je niža od one koju kupujemo.

Filtracija i dejonizacija nam obezbeđuju vodu sa slavine, dok destilisanu vodu moramo da čuvamo na odgovarajući način. Na internetu postoje trgovci koji nude različita rešenja, ali pre kupovine preporučujem da se dobro raspitate i napravite sopstvenu računicu isplativosti.

Kratak vodič za kupovinu vode za razblaživanje rakije

U prodavnicama najčešće prodaju demineralizovanu vodu nedeklarisanog kvaliteta, što znači da nije naveden njen kvalitet nego oblast primene. Neretko se nesavestan prodavac, najčešće bez navedenog naziva proizvođača, usuđuje da demineralizovanu vodu prodaje pod nazivom destilovane. Onu koja se dobija filtracijom putem reverzne osmoze nisam video u prodavnici. Destilovana voda, zbog tehnologije proizvodnje, praktično i ne zahteva deklaraciju o svom kvalitetu, jer svakako spada među veoma meke vode, hemijski i biološki odgovarajućeg je kvaliteta. Problem sa destilovanom vodom može da bude samo kontaminirana ambalaža i nehigijenski uslovi punionice.

 

 

 

Tri pravila za „NE“ kupovinu

 1. Ne kupujte vodu na kojoj ne postoji naziv proizvođača (brend je nebitan)
 2. Ne kupujte vodu na kojoj je opisno navedeno mesto primene (pegle, akumulatori) bez navedenog kvaliteta (tvrdoća °dH ili elektroprovodljivost μS/cm tj. TDS (total dissolved solids) ukupno rastvorene materije mg/L ili ppm)
 3. Ne kupujte vodu koja stoji ili je stojala izložena suncu ili na visokim temperaturama

 

Tri pravila za “DA” kupovinu

 1. Kupite vodu u bilo kojoj prodavnici (apoteci, prodavnici autodelova, marketu)
 2. Kupite destilovanu ili demineralizovanu vodu ( obratite pažnju na pravilo br.2. za “NE” kupovinu )
 3. Kupite vodu sa istaknutim rokom upotrebe tj. trajanja

 

NAPOMENA:

 • Ne postoji direktno proporcionalna korelacija između tvrdoće i elektroprovodljivosti vode.
 • Korelacija između ukupno rastvorene materije TDS [mg/L] = elektroprovodljivost [μS/cm] x 0,64
 • Preporuka za maksimalne vrednosti pokazatelja kvaliteta vode: 5 °dH, 47 μS/cm, 30 mg/L, 30 ppm.
 • Vodu uvek čuvajte na mračnom i hladnom mestu, bez mogućnosti prodora sunčeve svetlosti.

 

Nadam se da je ovaj kratak pregled približio problematiku kvaliteta vode za razblaživanje rakije i dao smernice prilikom kupovine.

I još nešto, priča sa početka ovog teksta završava se tako da su Tabele za spuštanje rakije na pitku jačinu glavni adut Milana u razgovorima o Rakiji. Komšije sada neskriveno traže podatke o količini i kvalitetu vode za razblaživanje, kažu stvarno je ova Milanova rakija bolja.

 

Eto na vama je odluka, a ja sam se potrudio da što jednostavnije objasnim svoja iskustva sa vodom i Rakijom!

Za sva nejasna pitanja ostavite komentar ispod teksta ( forma je jednostovana i ne morate ostavljati vaše podatke… )

0 komentara

Ostavi komentar
Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.

two − one =